Đáp án bài 8 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 8 Bài 8. Thứ năm tuần trước là ngày: 8 – 7 = 1. Thứ năm tuần sau là ngày: 8 + 7 = 15. Đáp số: Ngày 1 và ngày 15 tháng 7. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 8

Bài 8.

Thứ năm tuần trước là ngày:

8 – 7 = 1.

Thứ năm tuần sau là ngày:

8 + 7 = 15.

Đáp số: Ngày 1 và ngày 15 tháng 7.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: