Đáp án bài 8 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 8

Bài 8.

Thứ năm tuần trước là ngày:

8 – 7 = 1.

Thứ năm tuần sau là ngày:

8 + 7 = 15.

Đáp số: Ngày 1 và ngày 15 tháng 7.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận