Đáp án bài 8 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 8

Số bông hoa của Hằng xếp được là:

(10 + 12) : 2 = 11 (bông hoa)

Trung bình mỗi bạn Huệ, Lan, Hằng xếp dược:

(10 + 12 + 11) : 3 = 11 (bông hoa)

Số bông hoa của Phượng xếp được là:

11 + 6 = 17 (bông hoa)

Đáp số: 17 bông hoa.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận