Đáp án bài 8 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

Lời giải bài 8 Số bông hoa của Hằng xếp được là: (10 + 12) : 2 = 11 (bông hoa) Trung bình mỗi bạn Huệ, Lan, Hằng xếp dược: (10 + 12 + 11) : 3 = 11 (bông hoa) Số bông hoa của Phượng xếp được là: 11 + 6 = 17 (bông hoa) Đáp số: 17 bông hoa. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Lời giải bài 8

Số bông hoa của Hằng xếp được là:

(10 + 12) : 2 = 11 (bông hoa)

Trung bình mỗi bạn Huệ, Lan, Hằng xếp dược:

(10 + 12 + 11) : 3 = 11 (bông hoa)

Số bông hoa của Phượng xếp được là:

11 + 6 = 17 (bông hoa)

Đáp số: 17 bông hoa.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: