Đáp án bài 72, phần 4, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 72 Các số trong phạm vi 10

Bài 72.

Ta có thể điền như hình bên.

Bài 72 Các số trong phạm vi 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận