Đáp án Bài 70 : Các dạng toán về phân số – Giải toán lớp 4

70. Vòi chảy vào phải chảy 5 giờ mới đầy bể thì mỗi giời phải chảy được bể . Các vòi chảy ra chảy trong 3 giờ thì hết nước nên mỗi giờ vòi chảy ra bể hết bể . Một giời số nước dùng nhiều hơn số nước chảy vào là : Sau 3 giờ số nước ở bể vơi đi là : Lúc đó , số nước trong bể còn là : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

70. Vòi chảy vào phải chảy 5 giờ mới đầy bể thì mỗi giời phải chảy được frac{1}{5} bể .

Các vòi chảy ra chảy trong 3 giờ thì hết nước nên mỗi giờ vòi chảy ra bể hết frac{1}{3} bể .

Một giời số nước dùng nhiều hơn số nước chảy vào là :

Sau 3 giờ số nước ở bể vơi đi là :

Lúc đó , số nước trong bể còn là :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: