Đáp án bài 7 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 3)

| Tin mới | Tag:

Đáp số bài 7

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được 1/4 hồ.

Trong một giờ vòi thứ hao chảy được 1/6 hồ.

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được:

Đáp số bài 7

Hai vòi chả cùng một lúc thì thời gian chảy đầy hồ là:

Đáp án: 2 giờ 24 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận