Đáp án bài 7 (P2) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 7 Bài 7. Số lợn đem bán lần thứ hai là: 300 : 3 = 100 (con). Trại lợn cỏ tất cả số lợn là: 300 + 100 + 20 = 420 (con). Đáp số: 420 con. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 7

Bài 7.

Số lợn đem bán lần thứ hai là:

300 : 3 = 100 (con).

Trại lợn cỏ tất cả số lợn là:

300 + 100 + 20 = 420 (con).

Đáp số: 420 con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: