Đáp án bài 7 (P2) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7

Bài 7.

Số lợn đem bán lần thứ hai là:

300 : 3 = 100 (con).

Trại lợn cỏ tất cả số lợn là:

300 + 100 + 20 = 420 (con).

Đáp số: 420 con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận