Đáp án bài 7 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7

Bài 7.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10 nên độ dài cạnh BC là: 10cm.

Độ dài hai cạnh AB, AC là:

10 x 2 = 20 (cm)

Chu vi hình tam giác ABC là:

BC + AB + CA = 10 + 20 + 20 = 50 (cm).

Đáp số: 50cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận