Đáp án bài 7 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 4

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7

Trước khi chia bi cho Minh thì Bình có:

4 + 2 = 6 (bi)

1/4 số bi của Dũng bằng:

6 – 2 = 4 (bi)

Số bi của Toàn chia cho Dũng là:

4 × 4 = 16 (bi)

Trước khi chia bi cho các bạn, Toàn có:

16 × 2 = 32 (bi)

Đáp số: 32 bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận