Đáp án bài 67, phần 4, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 67 Các số trong phạm vi 100

Bài 67.

Một xe ô tô chở 9 người. Đến bến xe có 4 người xuống, khi đó trên xe còn lại:

9 – 4 = 5 (người)

Sau đó 5 người lên xe ô tô, lúc này số người là:

5 + 5 = 10 (người)

Đáp số: 10 người.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận