Đáp án bài 66, phần 4, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 66 Các số trong phạm vi 100 Bài 66. Trên cây có 19 quả cam. Mẹ hái 7 quả để biếu quà, khi đó trên cây còn;; 19 – 7 = 12 (quả cam) Mẹ hái tiếp 3 quả cho ba mẹ con, khi đó trên cây còn là: 12 – 3 = 9 (quả cam) Đáp số: 9 quả cam. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 66 Các số trong phạm vi 100

Bài 66.

Trên cây có 19 quả cam. Mẹ hái 7 quả để biếu quà, khi đó trên cây còn;;

19 – 7 = 12 (quả cam)

Mẹ hái tiếp 3 quả cho ba mẹ con, khi đó trên cây còn là:

12 – 3 = 9 (quả cam)

Đáp số: 9 quả cam.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: