Đáp án bài 65, phần 4, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 65 Các số trong phạm vi 100

Bài 65.

Khi thực hiện phép cộng hai số được tổng là 37, nếu giữ nguyên một số, còn thêm vào số hạng còn lại 9 đơn vị thì tổng của chúng sẽ tăng thêm 9 đơn vị. Khi đó tổng mới bằng:

37 + 9 = 46 (đơn vị)

Đáp số: 46 đơn vị.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận