Đáp án bài 64, phần 4, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 64 Các số trong phạm vi 100 Bài 64. Số bi của bạn Liêm là: 29 – 5 = 24 (viên bi) Số bi của cả hai bạn Liêm và Trinh là: 24 + 29 = 53 (viên bi). Đáp số: 53 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 64 Các số trong phạm vi 100

Bài 64.

Số bi của bạn Liêm là:

29 – 5 = 24 (viên bi)

Số bi của cả hai bạn Liêm và Trinh là:

24 + 29 = 53 (viên bi).

Đáp số: 53 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: