Đáp án bài 63 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P4) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 63

Bài 63.

Ta thấy có các hiệu sau:

3 – 0 = 4 – 1= 5 – 2 = 6 – 3 = 7 – 4 = 8 – 5 = 9 – 6 = 3.

Có tổng sau: 6 + 3 = 9.

Chỉ có một cặp số 6 và 3 là thoả mãn yêu cầu vừa có hiệu là 3 vừa có tổng là 9.

Vậy số có hai chữ số phải tìm là 63 hoặc 36.

Đáp số: 63; 36.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận