Đáp án bài 62 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P4) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 62-phần 4 Bài 62. Ta thấy có các hiệu sau: 5 – 0 = 6 – 1 = 7- 2 = 8 – 3 = 9 – 4 = 5. Vậy tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 5 là: 50, 61, 16, 72, 27, 38, 83, 94, 49. Đáp số: 50, 61, 16, 72, 27, 38, 83, 94, 49. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 62-phần 4

Bài 62.

Ta thấy có các hiệu sau:

5 – 0 = 6 – 1 = 7- 2 = 8 – 3 = 9 – 4 = 5.

Vậy tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 5 là:

50, 61, 16, 72, 27, 38, 83, 94, 49.

Đáp số: 50, 61, 16, 72, 27, 38, 83, 94, 49.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: