Đáp án bài 61 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P4) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 61 Bài 61. Ta thấy có các tổng sau: 3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6=12. Vậy các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là: 39, 93, 84, 48, 57, 75, 66. Đáp số: 39, 93, 84, 48, 57, 75, 66. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 61

Bài 61.

Ta thấy có các tổng sau:

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6=12.

Vậy các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là: 39, 93, 84, 48, 57, 75, 66.

Đáp số: 39, 93, 84, 48, 57, 75, 66.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: