Đáp án bài 6 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Đáp án bài 6 Người khách thứ 2 mua số gạo bằng: 30 kg gạo so với số gạo của cửa hàng thì bằng: Số gạo của cửa hàng có tất cả là: 30 × 14 = 420 (kg) Số gạo của người khác thứ nhất mua là: Số gạo người khách hàng thứ hai mua là: 180 + 30 = 210 (kg) Đáp số: Khách hàng 1: 180 kg gạo Khách hàng 2: 210 kg gạo. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 6

Người khách thứ 2 mua số gạo bằng:

Đáp án bài 6

30 kg gạo so với số gạo của cửa hàng thì bằng:

Số gạo của cửa hàng có tất cả là:

30 × 14 = 420 (kg)

Số gạo của người khác thứ nhất mua là:

Số gạo người khách hàng thứ hai mua là:

180 + 30 = 210 (kg)

Đáp số: Khách hàng 1: 180 kg gạo

Khách hàng 2: 210 kg gạo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: