Đáp án bài 6 (P2) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 6

Bài 6.

a) Số lợn đem bán là:

600 : 2 = 300 (con).

b) Số lợn còn lại là:

600 – 300 = 300 (con).

Đáp số: a) 300 con; b) 300 con

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận