Đáp án bài 6 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 6

Bài 6.

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

MN x 4 = 20 (cm)

MN = 20cm : 4

MN = 5cm.

Đáp số: 5cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận