Đáp án bài 6 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 6 Bài 6. 1 giờ = 60 phút. Tổng thời gian học, chơi, xem ti vi và giúp mẹ nấu cơm của An là: 1 giờ + 40 phút + 1 giờ + 30 phút = 60 phút + 40 phút + 60 phút + 30 phút = 190 phút. Đáp số: 190 phút Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 6

Bài 6.

1 giờ = 60 phút.

Tổng thời gian học, chơi, xem ti vi và giúp mẹ nấu cơm của An là:

1 giờ + 40 phút + 1 giờ + 30 phút

= 60 phút + 40 phút + 60 phút + 30 phút

= 190 phút.

Đáp số: 190 phút

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: