Đáp án bài 6 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 4

Đáp án bài số 6 Số khối đất một tiểu đội đào được: 3 × 10 = 30 (khối đất) Số khối đất một trung đội đào được: 30 × 5 = 150 (khối đất) Số khối đất xã A đào được là: 150 × 5 = 750 (khối đất) Đáp số: 750 (khối đất) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài số 6

Số khối đất một tiểu đội đào được:

3 × 10 = 30 (khối đất)

Số khối đất một trung đội đào được:

30 × 5 = 150 (khối đất)

Số khối đất xã A đào được là:

150 × 5 = 750 (khối đất)

Đáp số: 750 (khối đất)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: