Đáp án bài 6.1 bài tập về đơn chất – hợp chất – phân tử – SBT Hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 6.1 bài tập về đơn chất – hợp chất – phân tử – SBT Hóa 8

Bài 6.1 :

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ : đơn chất, nguyên tố hoá học, hợp chất, nguyên tố hoá học, nguyên tố hiđro, nguyên tố clo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận