Đáp án bài 53, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 53, Các số trong phạm vi 10 Bài 53.10 – a + b = 2với a = 8, b = 0a + b – 2 = 7với a = 6, b = 3m – n = 4với m = 10, n = 6 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 53, Các số trong phạm vi 10

Bài 53.

10 – a + b = 2 với a = 8, b = 0
a + b – 2 = 7 với a = 6, b = 3
m – n = 4 với m = 10, n = 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: