Đáp án bài 53, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 53, Các số trong phạm vi 10

Bài 53.

10 – a + b = 2 với a = 8, b = 0
a + b – 2 = 7 với a = 6, b = 3
m – n = 4 với m = 10, n = 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận