Đáp án bài 51, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 51 Các số trong phạm vi 10

Bài 51.

Để làm bài này, các em hãy thay giá trị của a, b vào để tính lần lượt. Ở đây chúng tôi chỉ ghi đáp số:

a + b + 1 = 10 với a = 7, b = 2
9 – b + c = 10 với b = 0, c = 1
x – y + 8 = 9 với x = 5, y = 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận