Đáp án bài 50, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 50 Các số trong phạm vi 10 Bài 50. 9 – 8 + 8 = 9 9 – 7 + 3 = 5 6 + 3 – 9 = 0 1 + 7 + 1 = 9 8 – 4 + 3 = 7 6 – 6 + 0 = 0 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 50 Các số trong phạm vi 10

Bài 50.

9 – 8 + 8 = 9

9 – 7 + 3 = 5

6 + 3 – 9 = 0

1 + 7 + 1 = 9

8 – 4 + 3 = 7

6 – 6 + 0 = 0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: