Đáp án bài 5 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Đáp án bài 5 100 m² so với diện tích thửa ruộng thì bằng: Diện tích thửa ruộng: 100 × 40 = 4000 (m²) Nhóm thứ nhất gặt được: Nhóm thứ hai gặt được: 1500 + 100 = 1600 (m²) Đáp số: Nhóm 1: 1500 m² Nhóm hai: 1600 m² Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5

100 m² so với diện tích thửa ruộng thì bằng:

Đáp án bài 5

Diện tích thửa ruộng:

100 × 40 = 4000 (m²)

Nhóm thứ nhất gặt được:

Nhóm thứ hai gặt được:

1500 + 100 = 1600 (m²)

Đáp số: Nhóm 1: 1500 m²

Nhóm hai: 1600 m²

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: