Đáp án bài 5 (P1) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5

Bài 5.

a) 34 + 14 + 36 + 46

= (34 + 36) + (14 + 46)

= 70 + 60

= 130.

b) 38 – 5 + 35 – 8

= (38 – 8) + (35 – 5)

= 30 + 30

= 60.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận