Đáp án bài 5 (P1) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 5 Bài 5. a) 34 + 14 + 36 + 46 = (34 + 36) + (14 + 46) = 70 + 60 = 130. b) 38 – 5 + 35 – 8 = (38 – 8) + (35 – 5) = 30 + 30 = 60. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5

Bài 5.

a) 34 + 14 + 36 + 46

= (34 + 36) + (14 + 46)

= 70 + 60

= 130.

b) 38 – 5 + 35 – 8

= (38 – 8) + (35 – 5)

= 30 + 30

= 60.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: