Đáp án bài 5 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đáp án bài 5 Bài 5. Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 5 x 4 = 20 (cm). Đáp số: 20cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5

Bài 5.

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 x 4 = 20 (cm).

Đáp số: 20cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: