Đáp án bài 5 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5

Bài 5.

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 x 4 = 20 (cm).

Đáp số: 20cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận