Đáp án bài 5 – Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 (P1) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 5 Bài 5. a) 36 < X + 4 < 38 Giữa 36 và 38 chỉ có số 37. X + 4 = 37 X = 37 – 4 X = 33. b) 16 < 15 + x < 18 Giữa 16 và 18 chỉ có số 17. 15 + X = 17 X = 17-15 X = 2. c) 27 < 35 – X < 29 Giữa 27 và 29 chỉ có số 28. 35 – X = 28 X = 35 – 28 X = 7. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5

Bài 5.

a) 36 < X + 4 < 38

Giữa 36 và 38 chỉ có số 37.

X + 4 = 37

X = 37 – 4

X = 33.

b) 16 < 15 + x < 18

Giữa 16 và 18 chỉ có số 17.

15 + X = 17

X = 17-15

X = 2.

c) 27 < 35 – X < 29

Giữa 27 và 29 chỉ có số 28.

35 – X = 28

X = 35 – 28

X = 7.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: