Đáp án bài 5 Đề vào lớp 10 Toán chuyên tỉnh Hải Dương năm 2008 – 2009

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5 Đề vào lớp 10 Toán chuyên tỉnh Hải Dương năm 2008 – 2009

Bài 5 :

Tacó ( sqrt {x^2 + 2008} + x ) ( sqrt {x^2 + 2008} – x) = x^2 + 2008 – x^2 = 2008

<=> sqrt {x^2 + 2008} – x = 2008 / ( sqrt {x^2 + 2008} + x ) (1)

Tương tự có

sqrt {y^2 + 2008} – y = 2008 / ( sqrt {y^2 + 2008} + y)

Cộng từng vế của (1) và (2) ta có:

sqrt {x^2 + 2008} + sqrt {y^2 + 2008} – x – y

= 2008 / ( sqrt {x^2 + 2008} + x) + 2008 / ( sqrt {y^2 + 2008} + y)

<=> – 2x – 2y = 0 <=> x + y = 0

Vậy x + y = 0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận