Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015 Bài 5 : a) Ta có: góc BFC = góc BDÀ = 90° (AD, CF là đường cao) => + = 180° => tứ giác BFHD nội tiếp => + = 180° => + = 180° Vậy = 180°- . b) Ta có: góc AMC = góc ABC (cùng chắn cung AC) góc AMC = góc ANC (tính chất đối xứng) => góc ANC = góc ABCMà + -1800 => + = 180° Vậy tứ giác AHCN nội tiếp. c) Ta có: góc MAC = góc NAC...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Bài 5 :

a) Ta có: góc BFC = góc BDÀ = 90° (AD, CF là đường cao)

=> widehat {BFC} + widehat {BDA} = 180° => tứ giác BFHD nội tiếp

=> widehat {ABC} + widehat {DHF} = 180°

=> widehat {ABC} + widehat {AHC} = 180°

Vậy widehat {ABC} = 180°- widehat {ABC} .

b) Ta có: góc AMC = góc ABC (cùng chắn cung AC)

góc AMC = góc ANC (tính chất đối xứng)

=> góc ANC = góc ABC

widehat {ABC} + widehat {AHC} -1800

=> widehat {ANC} + widehat {AHC} = 180°

Vậy tứ giác AHCN nội tiếp.

c) Ta có: góc MAC = góc NAC (tính chất đối xứng)

góc NAC =góc NHC (cùng chắn cung NC)

=> Góc MAC = Góc NHC hay góc IAJ = góc IHJ

Suy ra tứ giác AHIJ nội tiếp (hai đỉnh kề cùng nhìn cạnh dưới góc bằng nhau)

=> widehat {AJI} = 180°- widehat {AHC} = widehat {ANC}

d) Vẽ tiếp tuyến xy của (O) tại A => OA ⊥ xy

Ta có: widehat {AJI} = widehat {ANC} = widehat {AMC} = widehat {yAC}

=> IJ // xy

Vây OA ⊥ IJ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: