Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2014 – 2015

Bài 5 :

Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có :

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

S = sqrt {x + 3} + 2 sqrt {y + 3} = sqrt {x + 3} + 2 / sqrt {2} . sqrt {2y + 6}

sqrt {( 1 +2)(x + 3 + 2y + 6)} ( theo bất đẳng thức Bunhiacopxki)

sqrt {3.12} ≤ 6

Theo đề bài : x + 2y ≤ 3 => y ≤ 1

Với điều kiện y ≥ 0 ; x = y ; y ≤ 1 thì S_{min} = 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận