Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010 Bài 5: + Cách 1: Ta có: Vậy giá trị nhỏ nhất của A là – 2 khi x – 2 = 0 <=> x = 2 Ta có: Vậy giá trị lớn nhất của A là 8 khi 2x + 1 = 0 <=> x = – 1/ 2 + Cách 2 : Ta có: A = ( 6 – 8x) / ( +1) <=> Ax2 +8x + A- 6 = 0 +) A = 0: Phương trình (1) có dang 8x – 6 = 0 <=> x= 2 / 3 +) A ≠ 0: (1) phải có nghiệm <=> Δ = 16 – A(A – 6)...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Bài 5:

+ Cách 1:

Ta có:

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là – 2 khi x – 2 = 0 <=> x = 2

Ta có:

Vậy giá trị lớn nhất của A là 8 khi 2x + 1 = 0 <=> x = – 1/ 2

+ Cách 2 :

Ta có: A = ( 6 – 8x) / ( x^2 +1) <=> Ax2 +8x + A- 6 = 0

+) A = 0: Phương trình (1) có dang 8x – 6 = 0 <=> x= 2 / 3

+) A ≠ 0: (1) phải có nghiệm <=> Δ = 16 – A(A – 6) > 0

<=> -2 ≤ A ≤ 8.

Vậy giá trị lớn nhất của A = 8 <=> x = – 1/2

và giá trị nhỏ nhất của A = -2 <=> x = 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: