Đáp án Bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009 – 2010

Đáp án Bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009 – 2010 Bài 5 : *Đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với OA thỏa bài toán. *Đặt OA = a > 1 (a nguyên). Trên tia Ox lấy điểm B sao cho OB = a + 1 nguyên dương. Đường thẳng d2 đi qua A, B cắt tia Oy tại c. Chứng minh được 1/ OB + 1 / OC = 1 / OA => 1 / ( a + 1) + 1 / OC = 1/ a => OC = a(a +1) là số nguyên dương. Suy ra d2 là một đường thẳng cần...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009 – 2010

Bài 5 :

*Đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với OA thỏa bài toán.

*Đặt OA = a > 1 (a nguyên). Trên tia Ox lấy điểm B sao cho OB = a + 1 nguyên dương. Đường thẳng d2 đi qua A, B cắt tia Oy tại c.

Chứng minh được 1/ OB + 1 / OC = 1 / OA

=> 1 / ( a + 1) + 1 / OC = 1/ a => OC = a(a +1) là số nguyên dương.

Suy ra d2 là một đường thẳng cần tìm.

*Tương tự lấy B trên Ox sao cho OB = a(a + 1). Ta tìm dược đường thẳng d3.

Ta chứng minh được d1, d2, d3 phân biệt.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: