Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng Yên 2009 – 2010

Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng Yên 2009 – 2010 Bài 5 : Gọi EF = a; FG = b; GH = c; HI = d; IJ = e; JK = f; KM = g; ME = h (với a, b, c, d, e, f, g, h là các số hữu tỉ dương) Do các góc của hình 8 cạnh bằng nhau nên mỗi góc trong của hình 8 cạnh có so đo là: ( 8 -2).180° / 8 = 135 ° Suy ra mỗi góc ngoài của hình 8 cạnh đó là: 180° – 135° = 45° Do đó các tam giác MAE; FBG; CIH; DKJ vuông cân. =>...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng Yên 2009 – 2010

Bài 5 :

Gọi EF = a; FG = b; GH = c; HI = d; IJ = e; JK = f; KM = g; ME = h

(với a, b, c, d, e, f, g, h là các số hữu tỉ dương)

Do các góc của hình 8 cạnh bằng nhau nên mỗi góc trong của hình 8 cạnh có so đo là:

( 8 -2).180° / 8 = 135 °

Suy ra mỗi góc ngoài của hình 8 cạnh đó là: 180° – 135° = 45°

Do đó các tam giác MAE; FBG; CIH; DKJ vuông cân.

=> MA = AE = h / sqrt {2} ; BF = BG = b / sqrt {2}

CH = C I = d / sqrt {2} ; DK = DJ = F / sqrt {2}

Ta có AB = CD nên:

h / sqrt {2} + a + b / sqrt {2} = f / sqrt {2} + e + d / sqrt {2}

<=> ( e – a) sqrt {2} = h + b – f – d

Nếu e – a ≠ 0 thì sqrt {2} = ( h + b – f – d) / ( e – a) ∈ Q ( điều này vô lý do sqrt {2} là số vô tỉ)

Vậy e – a = 0 <=> e = a hay EF = IJ ( đpcm)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: