Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2014 – 2015

Bài 5 :

+ Điều kiện: x ≥ 2/3

Biến đổi phương trình đã cho trở thành:

4x^3 – 25 x^2 + 43x – 22 + (x – 1)sqrt {3x - 2} = 0

<=> ( x – 1) (4 x^2 – 21x + 22 + sqrt {3x - 2} ) = 0

Đáp án bài 5 đề Nam Định

Ta có: x – 1 = 0 <=> x = 1 (thỏa mãn điều kiện)

+ Biến đổi (1) trở thành:

Đáp án bài 5 đề Nam Định

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận