Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Bình Dương 2014 -2015

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Bình Dương 2014 -2015 Bài 5 : a) Ta có: AC ⊥ CD (gt) => góc ACD = 90° Góc AND = góc ANB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Xét tứ giác ANCD có: góc ACD = góc AND (= 90°) Suy ra tứ giác ANCD nội tiếp đường tròn đường kính AD và tâm đường tròn là trung điểm AD (Có 2 đỉnh kề N, C cùng nhìn 1 cạnh AD nối 2 đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Bình Dương 2014 -2015

Bài 5 :

a) Ta có: AC ⊥ CD (gt) => góc ACD = 90°

Góc AND = góc ANB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét tứ giác ANCD có: góc ACD = góc AND (= 90°)

Suy ra tứ giác ANCD nội tiếp đường tròn đường kính AD và tâm đường tròn là trung điểm AD (Có 2 đỉnh kề N, C cùng nhìn 1 cạnh AD nối 2 đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau là 90°)

b) Ta có: góc CND = góc CAD (2 góc nội tiếp cùng chắn cung DC)

AMB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> ΔAMB vuông tại M

Ta có: CA = CD (gt) và góc ACD = 90° (cmt)

=> ΔCAD vuông cân tại C => góc MAB = 45°

=> Góc MBA = 45° (vì ΔAMB vuông tại M)

Nên ΔMAB là tam giác vuông cân.

c) Xét ΔABM ( góc AMB = 90°) và ΔADC (góc ACO = 90°) có:

góc DAC chung => ΔABM đồng dạng ΔADC (g-g)

=> AB / AD = AM / AC => AB.AC = AM . AD

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: