Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010 Bài 5 : Ta có: ΔAEB ∼ ΔAFC (g -g) => AE / AF = AB / AC => AE.AC = AF.AB (1) Xét Δ MAC: ME là đường cao => = AE.AC(2) Xét ΔNAB: NF là đường cao => = AF.AB(3) Từ (1), (2) và (3) suy ra = => MA = NA. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Bài 5 :

Đáp án bài 5 tuyển sinh lớp 10 Toán CNB 0910

Ta có: ΔAEB ∼ ΔAFC (g -g) => AE / AF = AB / AC

=> AE.AC = AF.AB (1)

Xét Δ MAC: ME là đường cao => {MA}^2 = AE.AC(2)

Xét ΔNAB: NF là đường cao => {NA}^2 = AF.AB(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra {MA}^2 = {NA}^2 => MA = NA.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: