Đáp án bài 5 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 – Đề số 4

| Tin mới | Tag:

Bài 5. a) 234576 + 578957 + 47958 = 861491;

b)324586 – 178395 + 24605 = 170796.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận