Đáp án bài 5 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

Bài 5. Số lít nước trong thùng thứ hai là:

32-8 = 24 (lít)

Số lít nước đựng trong cả hai thùng là

32+ 24 = 56 (lít)

Đáp số: 56 lít nước.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận