Đáp án bài 5 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

Đáp án bài 5 Bài 5: Cách 1: Số bi Dũng cho Bình là: 6 + 8 = 14 (bi) Số bi còn lại của Dũng là: 7 + 9 = 16 (bi) Số bi của Dũng là: 14 + 16 = 30 (bi) Cách 2: Số bi đỏ của Dũng là: 9 + 6 = 15 (bi) Số bi xanh của Dũng là: 7 + 8 = 15 (bi) Số bi của Dũng là: 15 + 15 = 30 (viên bi) Đáp số: 30 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5

Bài 5:

Cách 1:

Số bi Dũng cho Bình là:

6 + 8 = 14 (bi)

Số bi còn lại của Dũng là:

7 + 9 = 16 (bi)

Số bi của Dũng là:

14 + 16 = 30 (bi)

Cách 2:

Số bi đỏ của Dũng là:

9 + 6 = 15 (bi)

Số bi xanh của Dũng là:

7 + 8 = 15 (bi)

Số bi của Dũng là:

15 + 15 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: