Đáp án bài 5 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 5

Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là:

22 × 11 = 242 (tuổi)

Nếu không kể đội trưởng thì tổng số tuổi của 10 cầu thủ còn lại là:

21 × 10 = 210 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là:

242 – 210 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận