Đáp án bài 5.2 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5.2 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

Bài 5.2 :

Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được :

Nguyên tử Số p trong hạt nhân

(a) 4

(b) 5

(c) 12

(d) 15

Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố ; thí dụ :

Nguyên tử (a) ; tên nguyên tố beri, kí hiệu hoá học Be.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận