Đáp án bài 5.2 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

Đáp án bài 5.2 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8 Bài 5.2 : Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được : Nguyên tử Số p trong hạt nhân (a) 4 (b) 5 (c) 12 (d) 15 Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố ; thí dụ : Nguyên tử (a) ; tên nguyên tố beri, kí hiệu hoá học Be. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 5.2 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

Bài 5.2 :

Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được :

Nguyên tử Số p trong hạt nhân

(a) 4

(b) 5

(c) 12

(d) 15

Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố ; thí dụ :

Nguyên tử (a) ; tên nguyên tố beri, kí hiệu hoá học Be.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: