Đáp án bài 5.1 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5.1 – Bài Nguyên tố hóa học – Sách bài tập hóa 8

Bài 5.1 :

– Cụm từ C (vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton mà có). Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận