Đáp án bài 47, phần 3 Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 47 Các số trong phạm vi 10 Bài 47. Để tìm đúng số có thể điền vào ô trống, các em làm phép thử kiểm tra như ở bài trên. Số phù hợp: 6 Số phù hợp: 1; 2; 3. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 47 Các số trong phạm vi 10

Bài 47.

Để tìm đúng số có thể điền vào ô trống, các em làm phép thử kiểm tra như ở bài trên.

Số phù hợp: 6

Số phù hợp: 1; 2; 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: