Đáp án bài 44, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 44 Các số trong phạm vi 10 Bài 44. Các em có thể thấy, số ở phía trên là tổng của hai số, như vậy ta sẽ điền các số như sau: Lưu ý: Đây chỉ là một phương án để điền số. Các em tìm một số cách nữa để điền vào sao cho phù hợp. Ví dụ: 5 = 2 + 3 = 4 + 1; 7 = 2 + 5 = 1 + 6 = 3 + 4;… Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 44 Các số trong phạm vi 10

Bài 44.

Các em có thể thấy, số ở phía trên là tổng của hai số, như vậy ta sẽ điền các số như sau:

Bài 44, phần 3, Các số trong phạm vi 10

Lưu ý: Đây chỉ là một phương án để điền số. Các em tìm một số cách nữa để điền vào sao cho phù hợp. Ví dụ:

5 = 2 + 3 = 4 + 1;

7 = 2 + 5 = 1 + 6 = 3 + 4;…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: