Đáp án Bài 40: Các dạng toán về các phép tính – kĩ thuật tính toán – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

40. Số dư lớn nhất kém số chia một đơn vị. Vậy nếu thêm vào số dư một đơn vị thì đủ chia thêm cho số chia một lần nữa nên thương tăng một đơn vị thành 10.

Khi đó, số bị chia sẽ là 630 và phép chia trở thành phép chia hết.

Vậy số chia là :

630 : 10 = 63

Đáp số : 63

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận