Đáp án bài 40 – Các bài toán đố về tìm tích hai số, phân chia hỗn hợp, Toán lớp 3 – Phần 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 40

Bài 40:

Nếu bớt số lớn 8 đơn vị thì số lớn chia cho số bằng 3. Khi đó ta có hiệu của số lớn và số bé là:

26 – 8 = 18

Số bé là:

18 : 2 = 9

Số lớn thực sự là:

9 x 3 + 8 = 35

Vậy hai số Hùng đố Dũng là 35 và 9.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận