Đáp án bài 4 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4

Giờ thứ nhất và giờ thứ hai xe máy đi được:

Giờ thứ 3 xe máy đi được:

Quãng đường xe máy đi được trong 3 giờ là:

Đáp số: 150 km

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận