Đáp án bài 4 – Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 (P1) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 4 Bài 4. a) X + 30 = 42 X = 42 – 30 X = 12. b) 12 + X = 81 – 2 X = 79 – 12 X = 67. c) 18 + X = 46 – 3 X = 43 – 18 X = 25. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4

Bài 4.

a) X + 30 = 42

X = 42 – 30

X = 12.

b) 12 + X = 81 – 2

X = 79 – 12

X = 67.

c) 18 + X = 46 – 3

X = 43 – 18

X = 25.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: