Đáp án Bài 4: Luyện tập (trang 70, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

Diện tích hình vuông là:

25 x 25 = 625 (m2)

Vì diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật nên chiều dài hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận